TEXTS

This page is in Swedish and contains some of my texts, my Art history thesis and so on.

Texter & dokument
Här finns texter av lite olika karaktär samt mina uppsatser i konstvetenskap och medie och kommunikationsvetenskap.

Klicka på texterna nedan så öppnas en pdf i ett nytt fönster.

Om Utdöda Fåglar, Semiotik och gestaltande 2012– en text som behandlar utställningen Utdöda Fåglar och Minnesmässa för Utdöda Fåglar.

Uttryck & innehåll i teori och praktik 2012 – slutrapport Masterprogram i konstnärlig gestaltning

Presentation 2010 – en ingående presentation om mig skapad som kompetensinventering vid start på masterutbildningen i konstnärlig gestaltning.

Tankar om konst 2010 – teoretiska utgångspunkter för mitt skapande.

Konstiga nyheter – En kvalitativ innehållsanalys av konsthändelser i Dagens Nyheters och Expressens nyhetsdel under vintern och våren 2010 – B uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap vt 2010

Bilden av den andra bilden – en undersökning i manligt och kvinnligt uttryck med den abstrakta expressionismen som studieobjekt – D-uppsats i Konstvetenskap vt 2009

En Studie i Rött – Hur beskrivs, uppfattas och kopplas färg samman med innehåll i Mark Rothkos abstrakta målningar? – C-uppsats i Konstvetenskap ht 2009