NEWS

Aglais urticae

Olja och akryl på duk, 2023

the Butterfly Effect kallas ofta den kaosteori som handlar om hur små förändringar skapar oförutsedda skillnader i förloppet med oväntat stora avvikelser från det förutspådda slutresultatet. Ett exempel som brukar ges för detta är en liknelse med hur en fjärils vingslag slutar i en tornado på andra sidan jordklotet. 

Enligt gammal folktro blir det en dålig mörk sommar om den första fjärilen du ser på våren är en mörk fjäril, såsom nässelfjärilen.

Aglais urticae

Oil and acrylic on canvas, 2023

The chaos theory that deals with how small changes create unforeseen differences in the process with unexpectedly large deviations from the predicted end result is often called 

The Butterfly Effect. An example that is usually given for this is an analogy with how a butterfly’s wing beat ends up in a tornado on the other side of the globe.
According to old folk belief, it will be a bad dark summer if the first butterfly you see in the spring is a dark butterfly, such as the Aglais urticae

Did you like this? Share it!

0 comments on “Aglais urticae

Comments are closed.